Zapisy

Kierunki kształcenia :
Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 miesięcy
Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód : plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja :charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

Zapisy do szkoły odbywają się :

ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 . ZAPRASZAMY!

 • od kwietnia do końca września .
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do końca czerwca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (lipiec,sierpień).
 • Sekretariat czynny

  poniedziałek: 09:00-13:00
  wtorek : 13:00-17:00
  środa : 09:00-13:00
  czwartek: 10:00-13:00
  piątek: nieczynne

  ZAJĘCIA

  • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
   W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
  • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
   W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

  Naszym Słuchaczom zapewniamy praktyki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i telewizji .

  WARUNKI PRZYJĘCIA

  • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
  • 2 fotografie i 1 fotografia w formie elektronicznej
  • wypełnienie kwestionariusza osobowego
  • wpłata wpisowego na konto szkoły
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w artystycznej szkole policealnej
  • ksero dowodu osobistego

  Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com

  OPŁATY

  Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

  Czesne miesięczne

  Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

  • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie
  • w systemie zaocznym 490 zł .miesięcznie
   Pierwszy rok szkolny płatne od października do końca czerwca
   Drugi rok szkolny płatne od września do końca czerwca

  Lipiec i sierpień niepłatny.

  PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

  do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

  za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

  za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

  za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

  za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

  Wizaż i stylizacja (1 rok)

  • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca)
  • w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca)

    PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :
    do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

    za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
    w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

    za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
    w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

    Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
    Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

    Numer konta bankowego
    78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

  ZałącznikWielkość
  PDF icon Kwestionariusz osobowy96.22 KB