PRAKTYKI -TEATR WIELKI -OPERA NARODOWA

Uczennice Szkoły Wizażu i Charakteryzacji In Art z wizytą w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej . Nasze uczennice na kierunku Charakteryzacja 2 rok rozpoczynają praktyki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.
Od września 2016 r. uczennice Szkoły Wizażu i Charakteryzacji In Art biorą udział w praktykach w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej przy spektaklu ,, Pasażerka".